@@edit

بازاریابی پیام کوتاه

چرا بازاریابی پیامکی برای رستوران ها سودآور است؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

بی شک می توان گفت بازاریابی پیامکی بهترین ابزار بازاریابی قرن 21 به شمار می آید. کسب و کارهای زیادی از جمله رستوران ها در حال حاضر از مزایای بازاریابی پیامکی بهره مند می شوند. آمارهای به دست آمده از موفقیت رستوران ها نشان می دهد که بازاریابی پیامکی سودآور است و تمامی کسب و کارها به کمک آن...

مزایای پنل اس ام اس در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

/post-8/

بازاریابی پیام کوتاه و صنعت بانکداری ذاتاً به هم پیوند خورده اند. پیام کوتاه یک روش رسمی برای ارسال پیامک و برقراری ارتباط است. پیام کوتاه یک شیوه معمول از ارتباطات است که توسط مشتریان گوشی های هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد و به کمک آن می توان پیام مورد نظر را فوراً از فردی به فرد دیگر...